Takaisin
valikkoon

Viklapurjeiden trimmaus

Purjeiden trimmaus lähtee maston trimmaamisella. Tarkista että maston jalka on mahdollisimman edessä. Keulasta 60" maston keskipisteeseen. Etuharus ei saa uusien sääntöjen mukaan olla pitempi kuin että etuharus kiristyy ennenkuin masto ottaa kanteen tai työntäjään kiinni. Etuharuksen minimimitta on myös 2,4 mm ja tämä koskee niin vanhoja kuin uusia veneitä. Mastoaukon kohdalla maston tulee sivuttaissuunnassa olla tuettu (eli aukko yhtä leveä kuin masto). Eteen taakse suunnassa sen tulee liikkua vetäjän ja työntäjän sallimissa rajoissa vapaasti. Mitta maston huipusta veneen perään tulee olla noin 6,55 silloin kun fokan nostin on kireällä ja esijännitys mastossa niin että taipuma on noin 3 cm.

ISOPURJE vedetään aina merkkiin saakka kryssillä. Avotuuliosuuksilla puomiliikkiä voi löysätä. Emme kuitenkaan ole huomanneet että tästä olisi mainittavaa hyötyä. Monta kertaa on huomattavan paljon tärkeämpää että hoitaa veneen balanssin kuntoon niin että plaani voi lähteä välittömästi rundauksen jälkeen (pätee muuten kaikkiin trimmauksiin). Puomiliikin säädön olemme jättäneet pois skuuttikulmasta jossa se on ainoastaan sakkelilla kiinteästi kiinni. Halssikulma sidotaan kiinni lähelle maston ja puomin leikkauspistettä. Kovassa tuulessa halssikulma vedetään mastoon kiinni, kevyemmässä tuulessa halssikulma voidaan jättää noin 2 cm päähän mastosta. Cunninghamia käytetään tuulen mukaan. Pääsääntö on että kovassa tuulessa kannaria kiristetän voimakkaasti jotta rypyt purjeesta poistuu ja pussi sirtyy etenpäin, kun taas kevyemmässä tuulessa kannaria käytetään hyvin vähän ja pieniä ryppyjä saa esiintyä purjeen etureunassa. Lenssillä kannari on löysällä. Slöörillä voi kannari olla kovassa tuulessa hieman kiristettynä. Tärkein trimmitekijä on isopurjeen skuuttaus. Kevyessä tuulessa levangin tulee olla keskellä ja mahdollisimman korkea. On pyrittävä suureen kiertymään purjeessa. Kiertymää pienentämällä voidaan hetkellisesti purjehtia hieman korkeammalle samalla kun luuvartissa olevalle veneelle voidaan antaa voimakkaasti peilituulta. Kun tuulta on sen verran että istutaan laidalla voidaan skuuttia kiristää niin että puomi on melkein keskellä. Levanki on edelleen korkea. Isommassa aallokossa lukitaan masto kannen kohdalta niin että sitä pusherin avulla hieman suoristetaan. Pitää kuitenkin muistaa että takapussikas purje on tehokkaampi isossa allokossa kuin etupussikas, eli varo suoristamasta mastoa liikaa. Vasta kun veneen pystyyn roikkuminen tuntuu raskaalta päästetään puomia ulospäin levangin avulla. Kovassa tuulessa voidaan antaa levangin liikkua vapaasti sivusuunnassa. Jos miehistö on kevyt tai ei muuten jaksa roikkua venettä pystyyn otetaan kikki avuksi. Kiristämällä kikkiä ja löysäämällä skuuttia vene on helpompi pitää pystyssä. Korkeus tosin hieman kärsii mutta vauhti pysyy hyvänä. Muista tällöin löysätä kikkiä kun tulet avotuuliosuuksille.

Fokan nostinta säädämme pääasiassa halssien mukaan. Kovassa tuulessa voi kryssillä ottaa vielä senttimetrin sisään jotta venymä kompensoidaan, muuten emme kryssillä säätele fokan fallia. Lenssillä päästämme fallista noin 30 cm jotta fokka saataisiin kunnolla lentämään irti isosta. Slörillä ilman spiira ei saa päästää fallia enemmän kuin että masto oikenee, etuliikki ei saa löystyä. Muista pusherin käyttö slöörillä, se on aivan ratkaiseva silloin kuin puuskissa pitäisi lähteä lentoon. Spiiralla voidaan löysätä fallia enemmän mutta pitää muistaa että fallin löysääminen vaikuttaa samalla tavalla kuin spiiran lyhentäminen eli nousukyky spiiralla heikkenee. Kryssillä fokan kannaria ei kannata kiristää enemmän kuin että rypyt fokasta poistuu ja joissakin avotuuliolosuhteissa kannattaa käyttää kannaria niin että fokan etuliikki ei muodostu liian sulkevaksi. Fokan skuuttipiste on noin 40 cm keskiviivasta ulos ja köliaukon kohdalla eteen-taakse sunnassa mikäli piste on kannen korkeudella. Kevyessä tuulessa pitää varoa fokan yliskuuttamista, parempi purjehtia liian löysällä kuin liian kireällä skuutilla. Skuuttipisteitä emme siirrä tuulen voimakkuuden mukaan vaan säädämme fokan kiertymää ainoastaan skuutin kireydellä. Avotuulilla skuuttipistettä tulisi saada sekä eteen että ulos. Barberina meillä on koukku joka on noin 25 cm vanttikiinnikkeiden takana ja skuutin vedämme niihin vanttien ulkopuolelta ( muista kuitenkin pistää vene plaaniin ennekuin rupeat säätämään mitään). Vanttien sisäpuolinen barberi ei toimi käytännössä juuri ollenkaan.

Turhaa on kuitenkin suurin osa purjeiden trimmaamisesta jos ei muut asiat ole kunnossa. Alla pieni lista siitä mihin ainakin pitää kiinnittää huomiota kun lähdetään kilpailemaan.
  • tarkista että vene on minimipainoinen.
  • tarkista että vedenalaiset osat ovat tasaisia.
  • tarkista että etuvantti/fokka on kiinnitetty 270 mm keulan mittapisteestä.
  • tarkista että masto on niin edessä kuin se saa olla. Käytännössä 93 cm kölilaatikon takareunasta.
  • tarkista että köli on kohtisuoraan veneen peruslinjaan nähden, varmista myös että se lenssillä nousee mahdollisimman ylös, eli että siitä jää lankun alapuolelle 305 mm.
  • tarkista että kaikki paikat ovat ehjät ja varmasti kestävät kaikki
  • purjehdittavat olosuhteet!

Lykkyä tykö!

Rike Bjurström
040-5200963

14.01.2002